RVO.nl

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is de organisatie in Nederland die na het opheffen van de productschappen de officiële erkenningen uitgeven voor fokkerijorganisaties. Naast runderen, geldt dit ook voor paarden, buffels, varkens, schapen en geiten.

Fokkerijorganisaties vragen erkenning aan voor één of meerdere van de volgende activiteiten:
  • Het instellen en bijhouden van een stamboek
  • Het reglementeren van prestatieonderzoek
  • Het reglementeren van fokwaardenschatting
Om activiteiten uit te voeren is een erkenning als fokkerijorganisatie niet verplicht. Een erkenning geeft wel aan dat de activiteiten op de juiste manier gebeuren. Voor de fokwaardenschatting van stieren is dit van het grootste belang.

Voor meer details: http://www.RVO.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/dieren/huisdieren-houden-en-fokken/erkenning-fokkerijorganisaties

De wettelijke basis voor het beleid dat RVO.nl uitvoert wordt gevormd door het Fokkerijbesluit (http://wetten.overheid.nl/BWBR0006862/geldigheidsdatum_01-10-2015) en de Fokkerijregeling (http://wetten.overheid.nl/BWBR0035742/geldigheidsdatum_01-10-2015).