ICAR

Het doel van het International Committee for Animal Recording (ICAR) is om de ontwikkeling en verbetering van het vastleggen van productiegegevens en het schatten van fokwaarden in de veehouderij te bevorderen.

Het ICAR heeft daarom definities en standaarden vastgesteld voor het meten van kenmerken die economisch belangrijk zijn. Zo’n internationale standaard maakt het beter mogelijk om dieren in verschillende omstandigheden goed te kunnen vergelijken.

De website van ICAR heeft steeds de laatste versie van de standaarden (ICAR Recording Guidelines). De ICAR Recording Guidelines zijn te vinden via: http://www.icar.org/index.php/recording-guidelines-in-menu.