Profiel

De stichting Genetische Evaluatie Stieren (GES) heeft als missie om de kwaliteit van de fokwaardenschatting in Nederland en Vlaanderen te borgen, en via een goede verbinding tussen praktijk en technische kennis, open communicatie en een proactieve houding de toekomstige fokwaardenschatting verder te ontwikkelen.

De algemene doelstelling van GES is de rundveefokkerij in Nederland en Vlaanderen te ondersteunen met betrouwbare fokwaarden die belangrijk zijn voor een goede profilering wereldwijd. Voor GES is het belangrijk om actief betrokken te zijn in Europa op het gebied van fokwaardenschatting.

GES heeft geen winstoogmerk, en de financiële doelstelling is om fokwaardenschatting als service tegen kostprijs aan te bieden.

GES heeft als kerntaak om drie keer per jaar betrouwbare fokwaarden voor stieren voor productie-, exterieur-, duurzaamheids- en gezondheidskenmerken te publiceren, overeenkomstig de richtlijnen van het International Committee for Animal Recording (ICAR).

Voor de fokwaardenschatting maakt GES gebruik van afstammingsgegevens, meetgegevens van koeien, aangeleverde genomische informatie en fokwaarden uit het buitenland via Interbull.

Naast de ondersteunende taak voor het financierende fokkerijbedrijfsleven heeft GES ook een belangrijke rol bij de publicatie van fokwaarden. Deze rol volgt uit de erkenning door het RVO.nl en de bestaande EU regelgeving. Daarnaast organiseert GES in deze rol ook een jaarlijkse GES-dag.

De organisatie van GES bestaat uit een voorzitter, het bestuur, een algemeen coördinator en technisch coördinator, een technische commissie, deelnemers en een geschillencommissie. GES heeft geen werknemers. De belangrijkste functies en de uitvoering van de fokwaardenschatting worden uitbesteed.