Netwerk

Voor de fokwaardenschatting heeft GES te maken met vier belangrijke groepen:
  1. stiereigenaren die deelnemer zijn van GES
  2. betalende belanghebbenden
  3. overige belanghebbenden
  4. aanpalende organisaties
Ad 1) Deelnemers van GES betalen voor de activiteiten van GES en krijgen toegang voor hun eigen stieren tot de testrun van Interbull, de testrun voor stieren met aanpassingen, de schaduwrun voor stiereigenaren, test evaluaties, F031 bestanden, F032 bestanden, uitnodigingen voor discussiebijeenkomsten en overige statutair geregelde rechten.

Ad 2) Betalende belanghebbenden zijn stiereigenaren die statutair geen deelnemer van GES kunnen worden , terwijl ze wel mee willen betalen aan de fokwaardenschatting van hun stieren. Betalende belanghebbenden krijgen toegang tot de testrun van Interbull, de testrun voor stieren met aanpassingen, de schaduwrun voor stiereigenaren, test evaluaties, F031 bestanden, F032 bestanden en uitnodigingen voor discussiebijeenkomsten voor zover het hun stieren betreft.

Ad 3) Overige belanghebbenden zijn veehouders en andere niet-deelnemers van GES. Deze belanghebbenden krijgen toegang tot de GES perspublicaties van de fokwaardenschatting en een jaarlijkse GES-dag.

Ad 4) Vanuit zijn beschreven functie heeft GES te maken met aanpalende organisaties, zoals stamboeken, organisaties voor de uitvoering van het prestatieonderzoek en andere organisaties die informatie aanleveren voor de fokwaardenschatting. GES stemt het fokdoel af met de stamboeken. Stamboeken die door de RVO.nl erkend zijn leveren verdere afstammingsinformatie voor de fokwaardenschatting. Verder zijn er organisaties die door RVO.nl erkend zijn voor de uitvoering van prestatieonderzoek die prestatie gegevens aanleveren, en leveren de gegevens voor de fokwaardenschatting. Verder is GES een erkend partner van ZuivelNl en stemt GES af met organisaties in de zuivelketen, DKR en andere organisaties, zoals slachthuizen voor slachtgegevens, onderzoeksinstituten voor voeropname en CRV voor genomische informatie.