Afstemming met stamboeken en dataleveranciers

Stamboeken

De stamboeken van de rassen waarvoor GES fokwaarden publiceert worden uitgenodigd voor de GES-dag en daarnaast één keer per jaar om af te stemmen met een vertegenwoordiging van GES over lopende zaken. Het betreft hier CRV UA, VRV, FHRS en Fleckvieh Stamboek.

Overige stamboeken

De overige stamboeken en de Federatie Vleesveestamboeken worden jaarlijks uitgenodigd voor een gezamenlijk overleg.

Dataleveranciers

Dataleveranciers zijn i) organisaties die prestatieonderzoek doen of keuringen uitvoeren voor stamboeken, ii) DGVs aanleveren of iii) ander organisaties die gegevens verzamelen ten behoeve van de fokwaardenschatting (slachthuizen voor slachtgegevens en in de toekomst nieuwe kenmerken zoals voeropname). Deze informatie, gekoppeld aan afstammingsgegevens of DNA-gegevens, wordt gebruikt voor de fokwaardenschatting. De dataleveranciers worden uitgenodigd voor de GES-dag. Afstemming over specifiek het verzamelen van exterieurgegevens vindt plaats binnen de werkgroep Harmonisatie Exterieurgegevens.