Nieuws

Beëindiging GES per 1 mei 2018

Per 1 mei is de Stichting Genetische Evaluatie Stieren (GES) opgeheven en is de verantwoordelijkheid voor de fokwaardeschatting voor stieren naar het stamboek van CRV overgedragen.

Door de nieuwe Europese Zoötechnische regelgeving, die ingaat op 1 november 2018, is herstructurering nodig van de organisatie van fokwaardeschatting voor stieren. GES is hier sinds 2009 verantwoordelijk voor geweest. Onder de nieuwe regelgeving ligt deze verantwoordelijkheid sterker bij de diereigenaren en daarom bij het stamboek CRV. Deze organisatie heeft op 20 november 2017 naar buiten gebracht hoe zij de stamboektaken, waaronder de fokwaardeschatting, onder de nieuwe regelgeving wil gaan uitvoeren.

CRV had aan GES gevraagd om tot 1 mei 2018 zorg te dragen voor de fokwaardeschatting zodat de continuïteit gewaarborgd kon worden. Het GES bestuur heeft hiermee ingestemd, ook omdat in de fokwaardeschatting van april de wijzigingen zijn doorgevoerd waar onder verantwoordelijkheid van het GES bestuur aan gewerkt is. De fokwaardeschatting van augustus 2018 zal daarmee de eerste onder de vlag van CRV u.a. zijn.

De website van GES zal tot de fokwaardeschatting van augustus 2018 bereikbaar zijn. Vanaf die tijd zullen de fokwaarden gepubliceerd worden op de website van het stamboek www.cooperatie-crv.nl .